esdoorn       

  home   
  stadspark   
  planten   
  struiken   
  bomen   
    home    
    stadspark    
    planten    
    struiken    
    bomen    
      es    
      els    
      eik    
      berk    
      beuk    
      esdoorn    
      krenteboompje    
      linde    
      kerspruim    

algemeen
noordse esdoorn
veldesdoorn
canadese esdoorn


<<  algemeen
De esdoorn is een heel algemeen voorkomende boom, die goed in de moerassen rondom Groningen gedijt. In de winter kun je hem goed herkennen aan de prachtige donkerpaarse knoppen.
De esdoorn heeft een mooi gepunt blad, dat we kennen van het canadese wapen.
Vooral de veldesdoorn en de noordse esdoorn komen hier veel voor

<<  noordse esdoorn
Het blad van de noordse esdoorn is net zo puntig als het blad van de canadese esdoorn.

<<  veldesdoorn

<<  canadese esdoorn
In Canada heeft men het blad van de Canadese esdoorn (engels = ahorn)in het wapen. In de heemtuin is er nog geen canadese esdoorn te vinden. In april 1945 vochten de Canadezen via de Paterswoldse weg en langs de ingang van het Stdspark zich de stad in. Het zou dan ook mooi zijn als er aan het begin van het Stadspark eindelijk een paar canadese esdoorns geplant worden.
./pictures/esdoorn.jpg

blad van de noordse esdoorn

./pictures/esdoornveel.jpg

De jonge esdoornboompjes kunnen zo overvloedig opschieten dat ze een bodembedekker lijken.

stadspark is a cms based website
© 2005,2009 by gbuisman